Обучение за общинските бюджети се проведе в Стара Загора

В Регионалния съвет на КНСБ в Стара Загора вчера се проведе обучение на тема “Общински бюджети 2023 г. и стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности” и др.

В мероприятието взеха участие синдикални председатели, общински координатори, счетоводители, членове на синдикални организации.

Обучението протече в няколко основни модула – “Държавен бюджет – структура и основни етапи”, “Общински бюджети”, “Национален бюджетен класификатор”, “Единни разходни стандарти за делегираните държавни дейности за 2023 г.”, “Искания на КНСБ за бюджет 2024 г. и КТД”. Лектор бе Гинка Василева, консултант към кабинета на президента на КНСБ.