В Дряново връчиха свидетелствата по проекта на КНСБ „Шанс за зелена и екологична заетост”

На 6 декември в Заседателната зала на Община Дряново заместник-кметът Диляна Джеджева връчи свидетелствата за професионална квалификация на лицата, преминали успешно обучение за работници в горското стопанство по проект „Шанс за зелена и екологична заетост” на КНСБ.

На събитието областният координатор на КНСБ Росица Йонкова поднесе благодарствен адрес до кмета на Община Дряново Трифон Панчев и поздрави обучаемите за постигнатите резултати.

В продължение на два месеца петнадесет безработни на възраст над 50 години, нискоквалифицирани, продължително безработни и лица с увреждания от община Дряново усвояваха знания по професията „Работник в горското стопанство”, специалност „Лесокултурни дейности”. Курсът приключи в началото на миналата седмица с полагане на изпит по теория и практика.

Проектът „Шанс за зелена и екологична заетост” е част от Националния план за действие по заетостта 2023. В Дряново той се реализира в партньорство с Община Дряново и Дирекция „Бюро по труда” – Габрово.