КНСБ обсъди ключови въпроси в социалната сфера с екипа на МТСП

КНСБ проведе днес работна среща с част от ръководния екип на министерството на труда и социалната политика. На нея бяха обсъдени ключови въпроси, свързани с транспонирането на важни европейски и международни правни актове в нашето законодателство, както и политиките в сферата на заетостта, социалните услуги, определянето на линията на бедност.

В срещата участваха вицепрезидентите на конфедерацията Даниела Алексиева, Тодор Капитанов, Огнян Атанасов, главният икономист и директор на ИССИО Любослав Костов, националните секретари Величка Микова, Иванина Янкова и Марина Ставрева, ръководителят на отдел “Международно сътрудничество” Бистра Карадимова, Ася Гонева, консултант “Социална защита”. От страна на социалното министерство напредъкът по повдигнатите от КНСБ въпроси бе обсъден със зам.-министрите Гинка Машова, Десислава Стоянова, Елка Налбантова, Николай Найденов и съветникът в политическия кабинет на министър Иванка Шалапатова Георги Найденов.

Срещата бе продължение на провелия се през юли тази година разговор с ръководството на МТСП по приоритетни за конфедерацията теми в социалната област.

Тодор Капитанов акцентира върху небходимостта от бързо и ефективно въвеждане на изискванията на Директивата за адекватните минимални работни заплати и за насърчаване на колективното трудово договаряне в ЕС. Очакваме Вие да вземете водещата роля по транспонирането, каза Тодор Капитанов и добави: Разработването на Национален план за действие за повишаване на покритието на наетите с КТД в секторите  – на отраслово/браншово равнище, на равнище предприятие и по общини за дейности, финансирани от общинските бюджети, е тежко предизвикателство, засяга много закони и промени, които трябва да се изчистят.

Той припомни и предложението на КНСБ от юли за сформиране на междуведомствена работна група за транспониране на изискванията на Директивата за прозрачност в заплащането, приета през март тази година. Държавите членки трябва да я въведат в националното си законодателство до 2026 г.

Няма да спрем да повтаряме, че един от важните проблеми е свързан с извънредния труд и сумираното изчисляване на работно време, добави още вицепрезидентът. Той напомни за внесената през 2020 г. в МТСП подписка от над 100 хил. работници с искане за регулиране на проблема. Планираме да изтеглим подписката и да я внесем в Министерския съвет, предупреди Капитанов.

Обсъдени бяха и ратификациите на Конвенции 154 на МОТ за насърчаване на колективното трудово договаряне и Конвенция 151 относно защита правото на организиране и реда за определяне на условията при постъпване на държавна служба, както и на Конвенция №190 относно насилието и тормоза на работното място. КНСБ не приема позицията на България, че тази Конвенция не може да се ратифицира поради постановеното решение на Конституционния съд по повод Истанбулската конвенция и използваното в нея понятие „ gender“ .

Любослав Костов припомни позицията на конфедерацията за актуализиране на методиката за определяне на линията на бедност и че реално за следващата година тя трябва да е над 600 лв. Огнян Атанасов повдигна въпроса с напредъка по темата за енергийната бедност и необходимостта министерството да се ангажира с с проблема.

Ася Гонева акцентира върху очакването за трайно и устойчиво решаване на проблемите на „дългосрочната грижа“. Кога ще имаме план по европейския стълб за социални права. Наближава срокът, в който България трябва да докладва, попита тя.

Даниела Алексиева апелира за приоритетно разработване в кратки срокове на проектното предложение по операцията „Адресиране на предизвикателствата на пазара на труда“ и стартиране още в началото на следващата година на дейността по идентифициране и картографиране на уменията на заетите в тецовете и мините в трите тъглищни региона Стара Загора, Кюстендил и Перник.

Повдигнат бе и въпросът за разработването на нов Закон за насърчаване на заетостта, който да отговаря на динамичните промени на пазара на труда и сроковете, в които междуведомствената работна група за изготвянето му ще започне работа.