Обучение “Държавно делирани дейности в общинското бюджетиране” се проведе в Търговище

Обучение, организирано от екипа на Регионалния съвет на КНСБ в Търговище, се проведе на 5 декември.

Лектор беше Гинка Василева, съветник на президента на КНСБ Пламен Димитров.

В обучението се включиха председатели и членове на синдикални организации от сферата на образованието, здравеопазването, социалните дейности и културата.

Гинка Василева засегна темите за структурата на държавния и общинските бюджети, колективното трудово договаряне и процесите по неговата подготовка и реализация.