Проведе се петата Генерална асамблея на Паневропейския регионален съвет (PERC) на МКП

Петата Генерална асамблея на Паневропейския регионален съвет (PERC) на Международната конфедерация на профсъюзите се проведе в Брюксел на 5 декември 2023 г. под председателството на Иракли Петриашвили, председател на Грузинската конфедерация на профсъюзите и Президент на PERC.

От КНСБ делегат на Асамблеята беше президентът на КНСБ Пламен Димитров.

В нея участваха общо 69 делегати от 49 организации, които приеха доклада за дейностите за периода 2020-2023 г; обсъдиха и одобриха програмата за действие за 2023-2027 г; приеха декларация относно социалния диалог. Одобрени бяха и измененията на Устава и съставът на Изпълнителния комитет.

Генералният секретар на МКП Люк Триангъл се обърна към Асамблеята и даде висока оценка на победата, която синдикалното движение постигна, като убеди Управителния съвет на МОТ да отнесе правото на стачка към Международния съд.

Беата Андреес, регионален директор на МОТ за Европа и Централна Азия, информира за дневния ред и дейностите на МОТ в региона на PERC, програмите за достоен труд по страни и конкретните решения на МОТ относно войната на Руската федерация в Украйна и по-специално в Беларус, както и за значението на социалните партньори за постигане на социална справедливост и достоен труд, необходимостта от кампании за ратификация на конвенции на МОТ, включително Конвенциите за здравословни и безопасни условия на труд, които наскоро бяха включени в списъка на основните права на работниците.

Агнес Йонгериус, член на Европейския парламент, обсъди усилията на прогресивните политици за развитие на социалния дневен ред в Европейския съюз, включително в областта на присъединяването и международните политики, особено с оглед на новите цели за разширяване.

Генералната асамблея избра Естер Линч, генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите, за генерален секретар на PERC.

Игор Зубку, председател на Националната конфедерация на профсъюзите на Молдова (CNSM), беше избран за следващия Президент на PERC. Асамблеята избра и десет заместник-председатели, балансирани по пол и региони.