В пет града се проведоха информационни семинари “Добри практики от Норвегия”

Българската стопанска камара (БСК) в партньорство с Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), Норвежката конфедерация на синдикатите (LO) и Конфедерацията на норвежките предприятия (NHO) осъществява проект „Социален диалог за устойчиво развитие и достоен труд – SDSD“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм. С активното участие на регионалните структури на КНСБ и БСК от 14 ноември се проведоха информационни семинари в градовете Ямбол, Пазарджик, Пловдив, Велико Търново и Добрич.

Представени бяха опитът и практиката на Норвегия в укрепването на организациите на социалните партньори, компаниите и институциите и прехода към по-устойчива икономика. Активна дискусия протече с фокус към няколко ключови теми: Компетентности за устойчиво развитие, Норвежкият план за действие за климата, Стратегия за пластмасите на Норвегия и съпоставка с България, Кръгова икономика, Постигане на целите на Зелената сделка, Разработване на ESG доклад (екологично, социално и корпоративно управление).

За повече информация може да посетите страницата на проекта: https://sdsd.bia-bg.com/.