КНСБ – Габрово запознава ученици с техните права и задължения на работното място

От днес Регионалният съвет на КНСБ – Габрово със съдействието на Регионалното управление на образованието – Габрово започва обучение на зрелостници от областта относно техните права и задължения като хора на наемния труд. Кампанията стартира с посещение на Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев” в Габрово, където областният координатор Росица Йонкова запозна учениците с темата за безопасния и квалифициран труд.

Срещите са част от продължаващата и през учебната 2023-2024 година национална образователна кампания „Моето първо работно място“ на Конфедерацията на независимите синдикати в България и Синдиката на българските учители към КНСБ, в партньорство с Министерството на образованието и науката, която се реализира от 2012 година насам.

В края на седмицата ще се проведе обучение на класните ръководители на зрелостниците и педагогически специалисти от региона, които да представят темите на обучението в часа на класа до края на учебната година.

Целта на кампанията „Моето първо работно място“ е учениците, завършващи средно образование, да бъдат информирани за основните им трудови, социални и осигурителни права и задължения, за да се улесни преходът от училище към пазара на труда и бъдещото им кариерното развитие. По време на срещите от предходните години става ясно, че доста зрелостници вече работят и живо се интересуват от въпросите свързани с работно време, отпуск, правила за прекратяване на трудов договор и др.