Кампанията “Моето първо работно място” започна и в област Сливен

Регионалният съвет на КНСБ в Сливен стартира продължаващата и през 2023-2024 г. кампания на КНСБ в партньорство с Министерството на образованието и науката „Моето първо работно място“.

На 10 и 11 ноември 2023 година синдикалният актив на НУС от град Сливен с активното съдействие за организация на обучението на Лидия Димитрова, областен координатор на НУС – Сливен, проведе обучение на класни ръководители в Поморие.

Обученията продължават на 12 и 13 декември в Нова Загора, на 14 и 15 декември в Котел, на 16 и 17 декември в Сливен.

Целта на кампанията е да се подпомогне и улесни преходът на завършващите ученици от училище към пазара на труда, както и да се информират зрелостниците за правата и задълженията им на работното място.

Пред класните ръководители бяха представени и обсъдени основни теми за трудови, социални и осигурителни права и задължения на работниците и служителите. След положен успешно писмен тест и последващо изготвяне на презентация по избрана тема на преподавателите ще бъде издадено удостоверение за ключова компетентност „Трудови, социални и осигурителни права“ и 1 квалификационен кредит.

Разгледаните  теми ще бъдат представяни от класните ръководители пред учениците в часа на класа.

Като нова допълнетелна тема на обучението учителите бяха запознати с измененията в Раздел IX на Наказателния кодекс и новия чл.174 б от НК, с  които се криминализират деянията, насочени срещу правото на сдружаване на работниците и служителите. Промените представляват важна стъпка към гарантиране на свободата и законовата защита на синдикалните права на работниците в България. Във връзка са промените в НК КНСБ стартира информационна кампания под името „КНСБ в защита правото на сдружаване“.