Обучения по “Моето първо работно място” започнаха в област Търговище

С обучение на 25 учители от община Попово започна провеждащата се за поредна година кампания “Моето първо работно място” в област Търговище.

Кампанията има за цел изграждане на базови умения в сферата на трудовите права и задължения и ще продължи с обучение на учители от останалите общини в областта.

В проектната дейност е предвидено посещение на класовете със завършващи ученици и провеждане на срещи между тях и синдикални лидери по актуалните теми в обществения живот.