EС е на прага на сделка за правата на платформените работници

Милиони работници, които неправилно са били класифицирани като самостоятелно заети лица и са били лишени от основните си права, ще се възползват от постигнатото днес политическо споразумение между Европейския парламент и държавите – членки на ЕС относно Директивата за подобряване на условията на труд при работа на платформа, предложена от Комисията през декември 2021 г. (Platform Work Directive).

Това съобщиха от Европейската конфедерация на профсъюзите и призоваха страните членки да приемат това споразумение и да осигурят цялостното му прилагане и изпълнение.

Целта на новите правила е да се регламентира как правилно да се определя трудовият статут на работниците в платформите и как цифрови трудови платформи да използват алгоритми и изкуствен интелект за наблюдение и оценка на работниците.

Синдикатите излязоха на улицата и в съда, за да извоюват признаване и по-добри условия за работещите на платформи. Тази директива ще даде важна правна подкрепа на работещите в платформите, за да бъдат надлежно признати и защитени като работници, посочват от ЕКП и уточняват, че прилагането на национално равнище ще бъде от решаващо значение.

Директивата ще изисква увеличаване на броя на инспекторите по труда. Макар че текстът на споразумението между Европейския парламент, Съвета на Европа и ЕК все още е в процес на финализиране, се очаква то да включва следните подобрения:

– Обръщане на тежестта на доказване, което означава, че платформите трябва да докажат, че няма трудово правоотношение.

– Инспекции на работното място, които ще бъдат задължителни в случай на едно прекласифициране – което означава, че ако един работник премине през процедурата, органите ще трябва да оценят положението на неговите колеги.

– Прозрачност на алгоритмичното управление.

– Централна роля на синдикатите и колективното договаряне в развиващата се икономика на платформите.

Конфедералният секретар на ЕКП Людовик Воет коментира: “Платформените компании принуждават разносвачи, таксиметрови шофьори и други работници, включително болногледачи и чистачи, да извършват фалшива самостоятелна заетост, за да избегнат плащането на отпуски, болнични или социални осигуровки. Това би трябвало да е началото на края на дивия запад в областта на правата на работниците, но сега държавите членки носят отговорност за правилното прилагане на договорените днес мерки, ако искат да променят живота на 5,5 милиона работници от платформите. Обръщането на тежестта на доказване по отношение на това какво представлява трудово правоотношение е важна стъпка напред. Не може да се очаква, че работниците ще продължат да се занимават с армия от адвокати само за да получат основно право като обезщетение за болест. Прозрачността на алгоритмичното управление също така ще помогне да се предотврати използването на позорни тактики за унищожаване на профсъюзи, като например наказване на хора, които се присъединяват към профсъюзи, като ги лишават от работа.”