ЕКП: Предприятията ще носят отговорност за стандартите в своите вериги за доставки

Политическото споразумение, постигнато днес по Директивата за комплексна проверка на корпоративната устойчивост (Corporate Sustainability Due Diligence directive), е стъпка в правилната посока по пътя към осигуряването на достойни и безопасни условия на труд по света, коментираха от Европейската конфедерация на профсъюзите.

Мерките ще спомогнат за това предприятията да носят отговорност за стандартите в своите вериги за доставки както в ЕС, така и извън него, и за въздействието на дейността им върху правата на човека и околната среда. Пълният текст все още не е публикуван, но според информация на ЕКП споразумението включва мерки, които:

– Дават важна роля на синдикатите и представителите на работниците в стратегиите за надлежна проверка и бизнес плана.

– Гарантират, че много повече дружества от ЕС и извън ЕС ще бъдат държани отговорни за своите операции, включително малките и средни предприятия като част от веригите за доставки.

– Гарантират, че гражданската отговорност на предприятията, обезщетенията за жертвите, силните клаузи за забрана на регресия и преразглеждане дават гаранции, че нарушаването на правата на човека от страна на предприятията е недопустимо.

Въпреки че текстът все още не е наличен, ЕКП се надява на бърза процедура за приемане в следващата Комисия по правни въпроси на Европейския парламент и гласуване по време на пленарна сесия през 2024 г.

Заместник-генералният секретар на ЕКП Изабел Шьоман коментира: “Постигнатото днес от европейските институции важно политическо споразумение относно комплексната проверка на корпоративната устойчивост показва, че ЕС може да допринесе за социалната справедливост и правата на човека. Това е значителна част от пъзела за спиране на бизнес моделите, основани на трудова експлоатация, включително на детския и принудителния труд. ЕС проправя пътя към по-голяма устойчивост, като поставя хората и планетата на първо място пред печалбата. Признаването на важната роля на синдикатите за постигането на тази цел е от решаващо значение, тъй като работниците най-добре знаят къде се крият рисковете за здравето и безопасността, къде са застрашени човешките права в техните компании и съответните вериги за създаване на стойност. Жалко е обаче, че финансовият сектор е изключен, тъй като той носи голяма отговорност за финансирането на устойчивия бизнес.”