Учредена бе нова организация на КНСБ в НОИ Плевен

В териториалното поделение на НОИ в Плевен бе учредена нова синдикална организация на КНСБ към Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации.

Организацията стартира с 10 членове. За председател бе избран Иван Костадинов, за секретари Божидар Попов и Стефан Николаев, за касиер Наталия Чонова.

През тази година нови синдикални организации бяха учредени и в териториалните поделения на осигурителния институт в Кърджали и в Търговище.