Класни ръководители бяха обучени по “Моето първо работно място” в Ловеч

На 12 и 13 декември  в област Ловеч се проведе обучение на учители, класни ръководители на зрелостници по Националната кампания „Моето първо работно място“ за учебната 2023-2024 г.

Националната образователна кампания „Моето първо работно място“ на КНСБ и Синдиката на българските учители в партньорство с Министерство на образованието и науката цели да подпомогне развитието на гражданското самосъзнание на учениците, завършващи средни училища в България. Област Ловеч е част от инициативата, за да предостави необходимата информация на зрелостниците за успешен преход от училище към пазара на труда. Цели се младите хора да бъдат стимулирани към адаптация на работното място и кариерно развитие, познавайки своите права и задължения.

В рамките на двудневното обучение преподаватели от цялата област взеха участие в обучение на тема: „Трудови, социални и осигурителни права“, като се разгледаха въпроси, свързани с правата и задълженията на работещите и работодателите в Кодекса на труда, кой и как контролира спазването на правата на работещите и към кого следва да се обърне едно лице, ако счита, че са нарушени правата му. Дискусия се оформи около темата за безопасността на работното място и спазване на инструктаж. Разгледани бяха примери от практиката в случаи на трудови инциденти по време на работа и предприетите мерки за тяхната превенция.