Педагози от Хасково бяха обучени по кампанията “Моето първо работно място”

Екипът на Рeгионалния съвет на КНСБ в Хасково проведе обучение за повишаване квалификацията на педагогически специалисти от област Хасково по КК „Трудови, социални и осигурителни права“.

Обучението е част от продължаващата и през 2023-2024 учебна година Национална образователна кампания „Моето първо работно място“ на Конфедерацията на независимите синдикати в България и Синдиката на българските учители към КНСБ в партньорство с Министерството на образованието и науката.

Целта на кампанията “Моето първо работно място” е учениците, завършващи средно образование, да бъдат информирани за основните им трудови, социални и осигурителни права и задължения, за да се улесни преходът от училището към пазара на труда и бъдещото им кариерно развитие.

По време на обучението бяха засегнати основни моменти от трудовите правоотношения – възникване, изменения, прекратяване, права и задължения на страните по тези правоотношения, защита на работещите. Обучението плавно премина в дискусия, касаеща синдикалното сдружаване и приложението на новия чл.174б от Наказателния кодекс.