В Габрово бе учредена нова синдикална организация на КНСБ

Днес в Регионалния съвет на КНСБ в Габрово бе учредена синдикална организация на КНСБ при Дирекция „Национален парк Централен Балкан”. Съгласно взето решение структурата стана част от Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост, която е един от основните членове на конфедерацията.

Създаването на организацията се осъществи по иновативен начин чрез онлайн връзка, която даде възможност служители от офисите в Рибарица и Троян да вземат учстие в събитието, заедно със своите колеги от Габрово.

Съдействие за учредяването бе оказано от екипа на Регионален съвет на КНСБ – Габрово. Председателят на федерацията инж. Константин Чолаков също взе участие с разяснения по процедурни и организационни въпроси.