КНСБ – Габрово обучи учители от региона по кампанията „Моето първо работно място“

На 15 и 16 декември Регионалният съвет на КНСБ – Габрово, със съдействието на Регионалното управление на образованието – Габрово, обучи класни ръководители и педагогически специалисти от региона като част от продължаващата и през учебната 2023-2024 година национална образователна кампания „Моето първо работно място“ на Конфедерацията на независимите синдикати в България и Синдиката на българските учители към КНСБ в партньорство с Министерството на образованието и науката.

Основен лектор беше областният координатор на КНСБ за Габрово Росица Йонкова. След успешно издържан тест в края на обучението и изготвяне на презентация по избрана тема всеки от участниците получава удостоверение за ключова компетентност „Трудови, социални и осигурителни права“ и един квалификационен кредит. Темите на обучението са заложени в часа на класа през тази учебна година.

Целта на кампанията „Моето първо работно място“ е учениците, завършващи средно образование да бъдат информирани за основните им трудови, социални и осигурителни права и задължения, като по този начин се улесни тяхната адаптация към пазара на труда и се подобри кариерното им развитие. Кампанията, която се реализира от 2012 година насам, вече се провежда и на терен в образователните институции, като представители на КНСБ се срещат с учениците.