Сключен бе КТД в Агенцията за социално подпомагане

Ръководството на ФНСДУО и нейният основен член – Синдикатът на работещите в социално подпомагане и социални услуги, подписаха днес Колективен трудов договор и Споразумение за държавните служители в Агенция за социално подпомагане за всички Дирекции “Социално подпомагане” на територията на цялата страна.

На 12 декември работници и служители в Агенцията за социално подпомагане в цялата страна излязоха на едночасова предупредителна стачка с настояване в Бюджет 2024 да се предвиди 30% увеличение на възнагражденията им. Те настояват и за промяна в Класификатора на длъжностите в администрацията: социалните работници да бъдат назначавани по служебно правоотношение (с изискаване за бакалавърска степен). Сред исканията е и подобряване на условията за работа, осигуряване на средства за защита и корекция на зрението и актуализация размера на средствата за представително работно облекло.