СБУ проведе 42-ия си Синдикален съвет

На 15 декември в гр. София се проведе 42-ия Синдикален съвет на Синдиката на българските учители. Във висшия форум на СБУ, който тази година беше посветен на етиката на взаимоотношенията между субектите и обектите в системата на предучилищното и училищното образование, участваха над 350 представители на синдиката от цялата страна.

Синдикалният съвет бе открит с встъпително слово на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Тя представи и доклад на тема „Етика на взаимоотношенията между субектите и обектите в системата на предучилищното и училищното образование”.

В Синдикалния съвет на СБУ се включиха: д-р Емилия Лазарова, заместник-министър на образованието и науката; Мариета Георгиева, заместник-министър на образованието и науката; проф. Генка Петрова, заместник-министър на образованието и науката; Пенка Иванова,  директор на Дирекция “Учебници и училищна документация”към МОН; Даниела Алексиева-Стоянова и д-р Тодор Капитанов, вицепрезиденти на КНСБ; д-р Любослав Костов, главен икономист на КНСБ и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) към КНСБ; проф. д.ф.н. Димитър Веселинов, директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски“. Специални гости на 42. Синдикален съвет на СБУ бяха Хешам  Радуан, президент на GTUESR – Общ синдикат на образованието и науката на Египет;  Еид  Мерсал, генерален секретар на ETUF (Egyptian Trade Union Federation) – Египетската профсъюзна федерация и Ахмед Шауки, координатор международни отношения – GTUESR – Общ синдикат на образованието и науката на Египет.

В рамките на форума д.ик.н Янка Такева и Хешам Радуан, президент на GTUESR, поставиха подписите си под Меморандум за двустранно сътрудничество между двата учителски синдиката.

Синдикални лидери на СБУ от цялата страна взеха активно участие в дискусията. Гласувани бяха важни решения, поставящи във фокуса на вниманието бъдещите приоритетни политики на СБУ във връзка с етиката на взаимоотношенията между субектите и обектите в системата на предучилищното и училищното образование.

Избран бе и съставът на Националния стачен комитет на СБУ. За председател бе определен Иван Кънчев, зам.-председател на СБУ. За заместник-председатели – Кирил Кирилов, председател на ОбщКС на СБУ, столичен район „Красна поляна“ и Иван Господинов, областен координатор на СБУ за обл. Сливен и председател на ОбщКС на СБУ – Сливен. За членове на НСК бяха избрани: Живко Николов, председател на ОбщКС на СБУ – Пещера, обл. Пазарджик; Димитър Аличков, секретар  на СО на СБУ в ОУ „Васил Левски“, с. Ярджилово, член на СК в ОбщКС на СБУ – Самоков, Софийска област; Иван Поров, областен координатор на СБУ за област Стара Загора и председател на ОбщКС на СБУ – Стара Загора; Енеза Ангелова, областен координатор на СБУ за област Монтана и председател  на ОбщКС на СБУ – Монтана; Красимир Кръстев, областен координатор на СБУ за област Плевен и председател на ОбщКС на СБУ – Плевен; Павлина Павлова, областен координатор на СБУ за област Добрич и председател на ОбщКС на СБУ – Добрич и Диан Христов, председател на ОбщКС на СБУ – Попово, област Търговище.