Федерациите Лека промишленост и “Бира, храни и напитки” проведоха обучение и разширен Координационен съвет

На 14 и 15 декември Федерация Лека промишленост и Синдикат “Бира, храни и напитки” организираха в Хисаря обучение с участието на 40 синдикални представители и заключителен за годината разширен Координационен съвет.

Обучението се проведе на 14 декември с теми, посветени на разширяване на колективното трудово договаряне в направление дигитализация на труда, Директивата за адекватните минимални работни заплати (фигурата на главния преговарящ) и устойчивостта на предприятията през Директивата за дружествена отговорност – възможности за включване на нови клаузи в КТД и покритие чрез присъединяване. Лектор бе адв. Николай Стоянов.

Участие взеха и представители Младежкия център, които проявиха голям интерес към обучението и взеха активно участие с  въпроси към лектора. Обучението завърши с  организирана викторина, която бе свързана с тематиката му и основно с въпросите на колективното трудово договаряне. Начинът на организация на викторината в допълнение с разяснителните коментари предизвика активното включване на всички участници. Най-активните участници получиха награди с полезни разяснителни материали от издателство „Труд и право“.

Представителите на Младежкия център проведоха среща, на която дискутираха възможностите за достигане до повече млади хора и ангажирането им със синдикална дейност по предприятията. Подготвят се информационни флаери, разработени съвместно с младежките структури на IndustriALL в Европа.

В края на обучението синдикалното ръководство на федерациите се включи в стартиралата кампанията на IndustriALL Europe за качествени работни места с разяснителен и снимков материал.

На 15 декември се проведе Координационен съвет на ФНСО Лека промишленост, на който основно се дискутираха въпросите по Директивата за МРЗ и колективното трудово договаряне, разширяване обхвата на синдикалните структури и предложения по новоприетия чл.174б  в  Наказателния кодекс, който криминализира деяната срещу правото на сдружаване.