Брой 4/ 2023 г.

Съдържание на броя:

НА ФОКУС

– Недекларираната икономика в България
– Дигитална трансформация на работните места и образователни политики за подготовка на трудещите се

НОВИНИ ОТ МОТ
– Статистиците приемат нови стандарти за измерване на неформалната заетост
– Управителният съвет на МОТ приключи с ключови решения
– МОТ отнася спора за правото на стачка до Международния съд
– Послание на генералния директор на МОТ за премахване на насилието, основано на пола

НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
– Комисията приветства политическото споразумение относно законоздателния акт за изкуствения интелект

– Четвърта асамблея на Европейския алианс за ИИ се провежда в Мадрид

НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СИНДИКАЛЕН ИНСТИТУТ
– Публикация на ETUI за упражняване на правата на работниците в алгоритмични системи за управление. Поуки от случая с дигиталната трудова платформа Glovo-Foodinho

НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ И ТРУД
– Равенство между половете – какво следва?

Изтегли броя като PDF