ЕКП: Eвропейската комисия блокира здравната защита на работниците

Европейската комисия се стреми да отложи прегледа на ключовия регламент за химикалите – REACH, за следващата Комисия. Заедно с новината, че е отменила инициативата за скрининг на азбеста, това е сериозен удар върху усилията за защита на здравето на хората на работното място, алармираха от Европейската конфедерация на профсъюзите.

Оттам уточняват, че отлагането е загатнато от комисаря по околната среда Виржиниус Синкевичюс и потвърдено от ГД “Земеделие” в писмо, получено от ЕКП тази седмица. Прегледът трябваше да се извърши до 2022 г. Като го отлага за след края на настоящия мандат, ЕК не успява да се справи с отговорността си, категорични са от конфедерацията.

Необходим е цялостен преглед на REACH, включително спешна необходимост от по-обширна информация относно критичните опасности, оценка на въздействието на експозицията на множество вещества и формулиране на ефективни превантивни мерки. Освен това ЕКП предложи да се разработи концепция за “съществена употреба”, специфична за REACH, като същевременно се търсят активно по-безопасни алтернативи.

ЕКП призовава Европейската комисия да даде приоритет на преразглеждането на REACH и да предприеме законодателни действия относно скрининга на азбеста в сградите. Здравето и безопасността на работещите трябва да бъдат основен приоритет на Европейската комисия, напомнят от европейската конфедерация.

Конфедералният секретар на ЕКП Джулио Романи коментира: Въпреки обширните консултации, Европейската комисия не пристъпва към това толкова необходимо предложение. Нашите институции трябва да защитават работещите хора от вреди, а не да отлагат жизненоважни защити в резултат на корпоративен натиск. Някои от последните действия на европейските институции преди предизборната кампания изглеждат твърде самодоволни спрямо интересите на бизнеса, понякога дори в ущърб на първостепенни интереси като здравеопазването и че бихме искали да можем да вярваме, че това са само съвпадения. Неизвършването на преглед е сериозно както от гледна точка на опазването на здравето на хората, така и защото идва след многократни обещания, които не са били изпълнени, което поставя под съмнение доверието към онези, които не са се ангажирали да спазят думата си.”