Подписан бе нов КТД за предучилищното и училищното образование

Днес, 28 декември 2023 г., д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, проф. Галин Цоков, министър на образованието и науката, председателят на Независимия учителски синдикат Аспарух Томов и останалите социални партньори подписаха нов Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование.

След увеличението стартовата минимална основна заплата на учителите става 1853 лв. Същият е размерът и за всички останали педагогически специалисти – ресурсни учители, възпитатели, ръководители на направление „Информационни и комуникационни технологии“, логопеди, психолози, педагогически съветници, корепетитори, хореографи, рехабилитатори на слуха и говора и треньори по вид спорт в училищата и детските градини.

Минималната основна заплата за старши учителите и старши възпитателите става 1911 лв., а за главните учители и главните възпитатели – 1985 лв. Директорите ще получават най-малко 2257 лв. основно възнаграждение, а заместник-директорите – 2088 лв.

Повишават се работните заплати и на непедагогическия персонал.

В КТД е заложено и увеличение на допълнителните трудови възнаграждения на педагогическите специалисти: лекторските часове, за професионално-квалификационна научна степен, за водене на задължителна документация, за работа при специфични условия на труд, за провеждане на допълнителното обучение на деца и ученици, средствата за представително и работно облекло и др.

За увеличението на заплатите на педагозите са осигурени близо 290 млн. лв. от държавния бюджет.

За добрата съвместна работа, успешния социален диалог и доверие, председателят на СБУ, д.ик.н. Янка Такева награди министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков със златна значка на СБУ.