Сключен бе Колективен трудов договор в МВР

Днес в Министерството на вътрешните работи бе сключен нов Колективен трудов договор за срок от една година между министъра на вътрешните работи Калин Стоянов и представителите на синдикалните организации във ведомството. Сред тях бяха президентът на НСПС “Огнеборец” Венцислав Станков и Елена Петрова, председател на синдиката на гражданската администрация в МВР към ФНСДУО – КНСБ.

С колективния договор се уреждат въпросите, свързани с трудовите и осигурителните отношения на лицата, работещи по трудово правоотношение в МВР, условията и редът за информиране и консултиране, сътрудничеството, както и условията за осъществяване на синдикалната дейност от синдикатите в министерството. На събитието присъстваха и зам.-министър Христо Стефанов и ръководителите на административни дирекции във ведомството.

Министър Стоянов оцени доброто взаимодействие със социалните партньори в лицето на синдикатите и подчерта, че заедно могат да решават ефективно проблемите в министерството.

Снимки: Пресцентър на МВР