КНСБ е Доставчик на обучение за безплатно придобиване на дигитални умения

Конфедерацията на независимите синдикати в България бе одобрена за Доставчик на обучение в започналата преди дни процедура за подаване на заявления за обучения с ваучери за придобиване на дигитални умения по ключова компетентност 4 „Цифрова компетентност“.

Агенцията по заетостта стартира приема на заявления на 21 декември 2023 г. В обучението могат да се включат заети и безработни лица.

То ще се провежда присъствено или дистанционно, като формата на обучение се избира от съответните обучаеми лица.

Учебната програма е утвърдена от Министъра на труда и социалната политика. Продължителността на обучението ще бъде не по-малко от 55 учебни часа за базово равнище (ниво 1 и 2 съгласно DigComp)  и не по-малко от 45 учебни часа за средно равнище (ниво 3 и 4 съгласно DigComp). Един обучаващ се има право да получи един ваучер за обучение за придобиване на базово и един ваучер за средно ниво на цифрова компетентност, като придобиването на средно равнище на дигитални умения ще става след придобито базово ниво.

Обучението е безплатно за обучаемия, а условие за включване в него е лицето да кандидатства за получаване на ваучер за обучение по КК 4 „Цифрова компетентност“ чрез попълване на електронно заявление, което е достъпно тук. В заявлението лицето задължително трябва да посочи избраното ниво (базово или средно),  форма на обучение (присъствена или дистанционна) и доставчик на обучение.

След подаване на заявлението, на посочения в него имейл адрес, кандидатстващият ще получи информация за номера, под който е регистриран в системата на Агенция по заетостта. При одобрение на кандидатурата ще бъде издаден електронен ваучер за заявеното обучение, а при неодобрение – лицето ще получи отговор с мотивите за отказа.

С дългогодишния си опит и експертиза в предоставянето на обучения, КНСБ и Институтът за социални и синдикални изследвания и обучение ще подкрепят всички желаещи да придобият изключително необходимите в съвременния технологичен свят дигитални умения. Те са ключови за адаптирането към съвременните изисквания на пазара на труда.

КНСБ като най-голямата национално представителна организация на работниците и служителите в страна и доказан доставчик на обучение предлага възможност за включване в обученията по дигитални умения както дистанционно, така и присъствено в над 240 учебни бази в цялата страна. Така имате възможност да изберете тази, която е най-удобна за Вас.  За провеждането на обученията по дигитални умения Конфедерацията разполага с мрежа от над 500 подготвени висококвалифицирани преподаватели по дигитални умения в цялата страна.

При възникнали въпроси можете да се обръщате за съдействие към Централата на КНСБ в София (на телефон: 0882886175), както и към всички регионални структури на конфедерацията в цялата страна. Техните адреси и телефони за контакт са достъпни тук.