В Габрово бе избрано ново ръководство на НУС

Вчера, 8 януари, в Регионалния съвет на КНСБ – Габрово се проведе отчетно-изборно събрание на Общинския координационен съвет на Независимия учителски синдикат в Габрово, на което беше избрано ново ръководство.

За председател на общинската структура бе избран Иван Банчев, който е председател на синдикалната организация в ПТГ „Д-р Никола Василиади” в Габрово, а за секретар – Диана Димитрова, председател на синдикалната организация в ДГ „Мечо Пух” в града.

Участие в събитието взе и областният координатор на КНСБ за Габрово Росица Йонкова, която от името на Регионалния съвет поднесе благодарности за съвместната работа с досегашното ръководство в лицето на Евгения Банчева. Също така увери новоизбраните лидери, че и занапред ще продължи доброто сътрудничество между регионалната и федерална структура на конфедерацията, както и запозна присъстващите с актуалните дейности, по които работи КНСБ в региона.

На събранието бе избран и състав на Ревизионна комисия и Стачен комитет на ОбКС на НУС – Габрово.