КТД за педагозите бе подписан в Монтана

Повече средства за лекторски часове, работно и представително облекло, както и за петте квалификационни степени на педагозите предвижда сключеният вчера Колективен трудов договор в сферата на “Образованието” в Монтана.

Той бе подписан от кмета на общината Златко Живков, Енеза Ангелова от Синдиката на българските учители към КНСБ, Таня Алексиева от синдикат „Образование“ към „Подкрепа“ и Бойка Симеонова от Съюза на работодателите в Монтана.

Освен договореното в националния колективен договор увеличение с 8,4% на трудовите възнаграждения, който бе сключен в края на 2023 г., в община Монтана заетите в сферата на образованието ще взимат малко по-високи надбавки за квалификационна степен. Така към заплатата всеки учител с пета квалификационна степен ще получава 40 лева допълнително, с  четвърта – 50, с трета – 60 , с втора 80 и за с първа – 100 лева. С 20 лева повече ще бъдат увеличени и парите, полагащи се за работно и за представително облекло. Малко по-големи са и сумите, които ще се изплащат за лекторски часове.

„При подготвянето на договора направихме всичко възможно да подкрепим работещите в сферата на образованието така, че да бъде осигурен необходимият в общината кадрови ресурс“, коментира Александър Герасимов, директор „Хуманитарни дейности“.

Снимка: Община Монтана