Над 60 педагози от област Видин бяха обучени по “Моето първо работно място”

Регионалният съвет на КНСБ във Видин проведе на 5 и 8 януари обучение по продължаващата и през 2023- 2024 учебна година национална образователна кампания “Моето първо работно място “.

В него се включиха над 60 класни ръководители и педагогически специалисти от гимназиите и техникумите в областта. Лектор беше областният координатор на РС на КНСБ Видин Любен Любенов.

Целта на кампанията „Моето първо работно място“ е учениците, завършващи средно образование, да бъдат информирани за основните им трудови, социални и осигурителни права и задължения, като по този начин се улесни тяхната адаптация към пазара на труда и се подобри кариерното им развитие. Кампанията, която се реализира от 2012 година насам, се провежда и на терен в образователните институции, като представители на КНСБ се срещат с учениците. Тя се реализира от Конфедерацията на независимите синдикати в България и Синдиката на българските учители към КНСБ в партньорство с Министерството на образованието и науката.