ЕКП: ЕС да финализира до юни силна директива за платформените работници

Под ръководството на белгийското председателство на ЕС Европейският съвет трябва да изготви силна директива за платформените работници като първа стъпка към прекратяване на несигурния труд и връщане към социалната Европа, предвидена от Жак Делор.

Този призив отправи генералният секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите Естер Линч в Намюр по време на първата среща на министрите на заетостта и социалните въпроси по време на белгийското председателство. Тя приветства акцента, поставен върху качествените работни места и Европейския стълб на социалните права.

Срещата се проведе три седмици, след като Съветът на ЕС не одобри резултата от тристранните преговори по директивата за платформения труд.

Белгия е последният председател преди европейските избори през юни тази година. Линч заяви в речта си: “До края на мандата предстои още важна работа. Институциите на ЕС трябва да финализират директивата за подобряване на условията на труд при работа чрез платформа. Също така призоваваме Комисията да излезе сега с предложение за директива относно работата от разстояние и правото на изключване.”

Тя допълни още: “Трябва да има фундаментална промяна. Ползите от единния пазар не се споделят равномерно, а доходите на най-богатите се увеличават не чрез качеството или количеството на техния труд, а в преобладаващата си част чрез спекулативно извличане на богатство. В същото време реалното заплащане на работещите хора с ниски и средни доходи е намаляло. Новите бизнес модели застрашават трудовите права и увеличават дисбаланса на властта в полза на работниците и техните синдикати. Европа трябва да бъде място, където се плаща за работа, а не казино, в което се плаща за залагане на упадъка на нашите трудно извоювани социални стандарти. Целта на социалната пазарна икономика трябва да бъде преди всичко създаването на качествени работни места, подобряването на условията на живот и труд и постигането на Европейския стълб на социалните права.
Решаването на проблема с липсата на “качествени работни места” трябва да бъде основна тема на предстоящия мандат. Социална Европа трябва да бъде в центъра на програмата и на работата на европейските институции през следващите години.”