ФТС поиска свикване на Съвета за социално сътрудничество по транспорта в Столична община

Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ и ФТР “Подкрепа” изпратиха до кмета на столицата Васил Терзиев искане с настояване за свикване на Съвет за социално сътрудничество по транспорта.

В писмото се посочва:

“Във връзка с поставени от наша страна искания, изразени в декларация, както и текущи проблеми, се обръщаме към Вас с настояването за свикване на съвет за социално сътрудничество по транспорта в Столична община. Предлагаме съвета да се проведе в периода 15.01 – 25.01.2024 г.  в удобно за страните време, със следния проект за дневен ред:

1. Увеличение на основните работните заплати на работниците от общинските транспортни дружества с 30%.

2. Обсъждане на исканията в декларацията внесена на 08.12.2023 г. с Ваш вх. №СОА23-НЦ62-958.

3. Разни.

Припомняме, че е необходимо участието в СССТ и на всички работодатели от  дружествата „ЦГМ” ЕАД, „Столичен Автотранспорт” ЕАД, „Столичен Електротранспорт” ЕАД и „Метрополитен” ЕАД.”