Ученици от Варна бяха запознати с трудовите им права

Днес, 11 януари, в рамките на Националната образователна кампания на КНСБ “Моето първо работно място” се проведе среща с учениците от XII клас от ВМГ “Св. Николай Чудотворец”, град Варна.

Областният координатор на КНСБ във Варна Анна Ковачева запозна учениците с темите за постъпването на работа, трудовите им права и задължения, правилата, които се спазват на работното място и заплащането на труда.

Целта на кампанията „Моето първо работно място“ е учениците, завършващи средно образование, да бъдат информирани за основните им трудови, социални и осигурителни права и задължения, като по този начин се улесни тяхната адаптация към пазара на труда и се подобри кариерното им развитие.

Кампанията се реализира от 2012 година насам и се провежда и в образователните институции, като представители на КНСБ се срещат с учениците. Тя се реализира от Конфедерацията на независимите синдикати в България и Синдиката на българските учители към КНСБ в партньорство с Министерството на образованието и науката.