Сключен бе нов Браншови колективен трудов договор за ССА

Федерацията на независимите синдикати в земеделието вчера приключи успешно преговорите за нов Браншови колективен трудов договор в Селскостопанската академия за 2024-2026 година.

Месец след първата работна среща и неколкократните обсъждания ръководството на Академията в лицето на председателя проф. Виолета Божанова, зам.-председателя проф. д-р Илияна Начева и главния финансист Яна Михайлова и преговорния екип на синдикатите в състав доц. Николай Марков, Антоанета Янчева и Валентина Васильонова от ФНСЗ и Елена Грънчарова, Александър Цапов и Адриан Илиев от НФТНИ се договориха по всички предложения.

Социалните партньори изразиха взаимно уважение и задоволство от положените усилия и постигнати резултати от съвместните действия през изминалата 2023 г. и заявиха готовност да продължават в този дух и занапред.

БКТД на ССА е достъпен тук.

Новостите в него са:

 1. Разширен е обхватът на платения отпуск за деца до 18-годишна възраст и от него вече могат да се възползват и работещите бащи.
 2. Със същите права се ползва и самотен родител, който единствен полага грижа за непълнолетни деца като в допълнение получава още 1 ден платен отпуск за деца.
 3. Увеличаване на основните трудови възнаграждения с 10% в Приложение 3.
 4. Договорено е повишаване на допълнителни трудови възнаграждения, съответно:
 • за придобит трудов стаж и професионален опит, не по-малко от 1,2% върху основната месечна работна заплата;
 • за всеки отработен час нощен труд – не по-малко от 1,60 лв;
 • за доктор на науките – не по-малко от 620 лв;
 • за доктор – не по-малко от 420 лв.
 1. Договорени са допълнителни социални придобивки по повод Деня на Аграрната наука – 25 октомври, професионалния празник на работещите в ССА – денят е повод за връчване на награди и стимули за професионален принос на работещите в Академията.
 2. Подобрени са условията за синдикална дейност.
 3. Подобрени са процедурите за социално сътрудничество и за присъединяване към действието на БКТД за лицата, които не желаят да бъдат синдикални членове.

В средата на миналата година ФНСЗ договори увеличение на основните трудови възнаграждения на академичния състав в Селскостопанска академия със 17% от 1 август, а на всички други служители – с над 15 на сто. По време на бюджетната процедура в края на миналата година КНСБ се пребори за допълнителни 3 млн. лв. към бюджета на ССА за 2024 г. за увеличение на заплатите.

За последните 2 г. ръстът на възнагражденията в ССА, в резултат от усилията на ФНСЗ, многобройните протестни акции и продължителни преговори, е 20 процента.