КНСБ проведе среща в община Каспичан

Областният координатор на КНСБ в Шумен Радостин Павлов, общинският координатор на Синдиката на българските учители Лиляна Николова и общинският координатор на КНСБ за Каспичан Снежана Димитрова проведоха днес, 15 януари, среща с кмета на община Каспичан Златин Ценков, зам.-кмета Жечка Недялкова, Даниела Станчева, младши експерт “Образование, култура и спорт” и председателя на организацията на работодателите в системата на образованието Борислава Петрова.

Набелязани бяха бъдещите съвместни дейности и мероприятия, възможностите за Колективно трудово договаряне, създаването на общински съвет за тристранно сътрудничество и взаимодействие във всички дейности, които могат да бъдат полезни за синдикалните членове и гражданите.