Нова синдикална организация бе учредена в с. Градница

Нова синдикална организация на Синдиката на българските учители към КНСБ бе учредена в Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” в село Градница, община Севлиево.

Учредители са 7 служители в училището. За председател бе избрана  Светла Петкова, а за секретар – Сълзица Кънчева.