В Благоевград се проведе обучение по делегираните бюджети в образованието

Днес, 15 януари, в Благоевград се проведе обучение на тема „Делегирани бюджети в предучилищното и училищното образование”. То бе организирано от Регионалния съвет на КНСБ в Благоевград и СБУ Благоевград.

Лектор беше Гинка Василева, съветник на президента на КНСБ Пламен Димитров по въпросите на държавно делегираните дейности. В обучението взеха участие синдикалните председатели на основните синдикални организации в детските градини и училища от община Благоевград, директорите на образователните институти и счетоводители. Обучението бе открито от заместник-кмета по образование, здравеопазване и бизнес развитие на община Благоевград.

Гинка Василева разясни структурата на държавния и общинския бюджет и как се финансира училищното и предучилищното образование. Спря се подробно на делегирания бюджет и единните разходни стандарти за училищното и предучилищното образование за 2024 г., формулите за разпределение на средствата, национален бюджетен класификатор, Бюджет 2024 г. за функция „Образование” и работните заплати.

Обучението беше изключително полезно за ръководителите на детските градини в Благоевград, както и за синдикалните председатели, тъй като от началото на тази година детските градини в Благоевград преминават на делегиран бюджет.