Два Колективни трудови договора бяха сключени във Велики Преслав

Два Колективни трудови договора бяха сключени днес, 18 януари, в Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) и Дневния център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства (ДЦПДУТС) във Велики Преслав.

Договорите са първи за двете социални структури и до подписването им се стигна в продължение на сключеното преди местните избори споразумение за сътрудничество между областния координатор на КНСБ в Шумен Радостин Павлов и кмета на града инж. Янко Йорданов. С тях бяха договорени отпуски, безопасни и здравословни условия на труд и други клузи, които касаят трудовите отношения.

Договорите бяха подписани от инж. Йорданов и председателя на СО в двата центъра Йорданка Йорданова.