Над 140 учители от област Бургас се обучават по “Моето първо работно място”

Над 140 учители от област Бургас участват в обучението по националната образователна кампания на КНСБ и СБУ “Моето първо работно място”.

То се провежда днес, 18 януари, и утре – 19 януари, в аулата на Медицинския факултет на Университета „Проф. Асен Златаров“.

Лектор на обучението е областният координатор на конфедерацията в Бургас Мая Сариева.

Официални гости на обучението и партньори на КНСБ-Бургас за осъществяване на събитието и участници в дискусията с класните ръководители бяха ректорът на университета проф. Христо Бозов, директорът на Регионалния инспекторат по образование Петя Петрова, деканът на факултета по „Природни науки“ и член на синдикалния съвет на КНСБ в университета “ Проф. Асен Златаров“ доц. д-р Александър Димитров, директор „Квалификация и професионално развитие на педагогическите специалности доц. д-р Красимира Димитрова, началник отдел „Административно информационно и правно осигуряване“ от Главна инспекция по труда- Красимира Георгиева, Веселка Бъклева от СБУ, г-жа Тодора от НАП-Бургас.

Националната образователна кампания за ученици на Конфедерацията на независимите синдикати в България и СБУ в партньорство с Министерството на науката и образованието продължава  през учебната 2023-2024 година, за да подпомогне кариерното развитие на гражданското самосъзнание на учениците, завършващи средните училища в България, да се улесни преходът от училище към пазара на труда, да се стимулира успешната адаптация на учениците, да се информират зрелостниците за правата и задълженията им на работното им място и финансовата грамотност в часа на класа.

След преминато успешно обучение по „Трудови, социални и осигурителни права“ учителите ще получат сертификат за придобиване на ключови компетентности по „Трудови, социални и осигурителни права“, което им носи 1 квалификационен кредит.