50 учители от област Монтана бяха обучени по “Моето първо работно място”

50 учители от област Монтана преминаха обучение по КК “Трудови, социални и осигурителни права”, с което стартира Националната образователна кампания “Моето първо работно място” за учебната 2023/2024 г.

Кампанията се провежда ежегодно от Конфедерацията на независимите синдикати в България и Синдиката  на българските учители в партньорство с Министерството на образованието и науката.

Целта е да се подпомогне развитието на гражданското самосъзнание на учениците, завършващи средните училища, да се улесни преходът от училище към пазара на труда, както и да се стимулира успешната адаптация на учениците към пазара на труда.

Лектори на обучението бяха областният координатор на КНСБ Мария Лазарова, областният координатор на Синдиката на българските учители Енеза Ангелова, както и експертите в регионалната структура.