25 учители от Дупница бяха обучени по “Моето първо работно място”

КНСБ – Дупница и Синдикатът на българските учители в партньорство с МОН, позовавайки се на утвърденото социално партньорство при изпълнение на съвместни инициативи за подкрепа на продължаващото обучение и създаване на условия за придобиване и надграждане на знания, умения и компетентности и през учебната 2023/2024 г., продължават изпълнението на Националната образователна кампания „Моето първо работно място“.

В Дупница кампанията стартира на 15 и 16 декември 2023 г. с обучение на 25 класни ръководители от 10 училища в регион Дупница – от СОУ „Христо Ботев“, гр. Бобов дол, ПГ Бобов дол, СУ „Христо Ботев“, гр. Сапарева баня, СУ „Христо Ботев“, гр. Кочериново, и 6-те училища в гр. Дупница: ПГ „Акад. Сергей П. Корольов“, СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, ПГ „Христо Ботев“, ПГОСУ, ПГ по Транспорт и ПГ ХВХТ.

Лектори бяха инж. Тодорка Дамянова, координатор на КНСБ за регион Дупница и Албена Лазарова – експерт-юрист към КНСБ. Обучителните теми бяха свързани с трудовите, социалните и осигурителни права. В края на обучението всички участници успешно издържаха изпитния тест за проверка на знанията и изготвиха презентация на тема по избор. Предстои всеки от тях да получи удостоверение за ключова компетентност „Трудови, социални и осигурителни права“ и по един квалификационен кредит.

Целта на образователната кампанията „Моето първо работно място“ е учениците, завършващи средно образование, да бъдат информирани за основните им трудови, социални и осигурителни права и задължения, като по този начин се улесни тяхната адаптация към пазара на труда и се подобри кариерното им развитие.

Кампанията продължава с обучения на зрелостниците в часа на класния ръководител.