Организация на КНСБ бе учредена в Държавно горско стопанство-Омрутаг

Синдикална организация на КНСБ бе създадена на 17 януари в Държавно горско стопанство – Омуртаг.

Учредители са 25 служители, за председател на организацията бе избран Милен Чолаков, а за секретар – Сами Мехмедов.

Организацията стана член на Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост.

Областният координатор на КНСБ за област Търговище Николай Дяков запозна присъстващите на учредителното събрание с основните им  права и задължения, произтичащи от членството на служителите в най-голямата организация на трудещите се в България.