Стартираща пресконференция по Проект BG05SFPR002-1.005-0007 „Устойчиво развитие, чрез социално партньорство“

Във връзка с изпълнение на Проект BG05SFPR002-1.005-0007 „Устойчиво развитие, чрез социално партньорство“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз, КНСБ организира Стартираща пресконференция по проекта. На нея ще бъдат представени бюджета, източниците на финансиране, целите и индикаторите на проекта, партьорите и целевите групи.

Пресконференцията ще се състои на 31.01.2024 г. от 10:00 часа в сградата на КНСБ на площад „Македония“ 1 в София, Конгресен център „Глобус“

Поканени са представители на националните медии, представители на партньорите по проекта, представители на Управляващият орган и други институции. Всеки заинтересован от проекта и неговите дейности, може да присъства без предварително записване.

Очакваме Ви.