Учредена бе синдикална организация в Общински куклен театър Благоевград

Днес, 23 януари, бе учредена нова синдикална организация на КНСБ в Общински куклен театър Благоевград. На събранието присъстваха служители на културната институция,  областният координатор на КНСБ за Благоевград Силвия Стоянова-Христова и експертите на Регионалния съвет Милена Велкова и Станислав Стефанов.

Организацията се учреди от 10 служители на театъра, като за председател бе избрана куклената актриса Наталия Петкова.

На проведеното събрание се обсъдиха ползите от членството в синдиката и възможностите, които предлага колективното трудово договаряне. Дискутирани бяха специфични за театралния живот въпроси.

Новата синдикална организация стана част от Съюза на артистите в България, който е асоцииран член на КНСБ. Негов председател е Христо Мутафчиев. Предстои да се предложи на новосъздадената синдикална структура в Общинския куклен театър Благоевград проект на колективен трудов договор и стартиране на преговори за подписването му.