Анекс към общинския КТД за педагозите бе сключен в Бургас

Анекс към общинския Колективен трудов договор за системата на училищното и предучилищното образование бе сключен вчера в Бургас.

Според него индивидуалните основни работни заплати на педагогическите специалисти и на непедагогическия персонал се увеличават с не по-малко от 8,4 % върху индивидуалните работни заплати.

„Повишението ще по равно за всички в системата на образованието. Инвестираме в повишаване на квалификацията на преподавателите и подкрепа за младите учители“, каза кметът Димитър Николов. На подписването присъстваха председателят на Синдиката на българските учители към КНСБ в Бургас Константин Янков, на Регионалния синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа” Огнян Маринов, зам.-кметът „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ Михаил Ненов, председателят на Общинската организация на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България Павел Чепов.

Вдигат се възнагражденията на педагогическите специалисти, които има придобити професионално-квалификационни степени /ПКС/ – за V ПКС – 45 лв., за IV ПКС – 55 лв., за III ПКС – 75 лв., за II ПКС – 100 лв. и за I ПКС – 120 лв. Преподавателите, които имат образователна и научна степен „доктор” също ще получават повече средства. За тези със степен „доктор“ увеличението е от 140 на 160 лв., а със степен „доктор на науките“ – от 170 на 190 лв. Целта на Община Бургас е допълнително да стимулира учителите постоянно да повишават своята професионална квалификация.

За наставничество на учители анексът предвижда да се заплаща допълнително трудово възнаграждение в размер не по-малко от 70 лв.

За учители, преподаващи в паралелки и групи с деца със специални образователни потребности, средствата се вдигат от 33 лв. на не по-малко от 55 лв., с което ще се подкрепи допълнително равния достъп до образование.

Снимка: Сайт на община Бургас