ФНСС ще защити трудовите права на работници в две фирми в Благоевград

Днес, 24 януари, в залата на Регионалния съвет на КНСБ в Благоевград се проведе работна среща със синдикалните членове от новосъздадените синдикални организации във фирмите “СЕЛИБЕЛ” ЕООД  и “Уника Корпорейшън” ООД, чиято основна дейност е възстановяване на публични и частни сгради след стихийни бедствия.

В срещата участва ръководството на Федерацията на независимите строителни синдикати към КНСБ – председателят инж. Цветелина Иванова и зам.-председателят Цветелина Бикарска.

Бяха обсъдени и констатирани много нередности и нарушения на трудовото и осигурителното законодателство от страна на работодателите и на двете фирми. От федерацията поеха ангажимент за подаване на сигнал към Главна инспекция по труда и писма до работодателите на двете фирми за отстраняване на грубите нарушения на трудовите правата на работещите.

Тъй като и двете фирми работят както в България, така и в Италия, инж. Цветелина Иванова ще се свърже с колегите си от италианския синдикат (CGIL) за сътрудничество и общи действия.