След много анализи и действия на ВОН: Заплатите на асистентите стават 125% от средната за страната

Предложението на ВОН-КНСБ заплатите на асистентите в държавните висши училища да са 125% от средното възнаграждение за страната днес бе одобрено на първо четене от Народното събрание.

Депутатите одобриха Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, внесен от Медиха Хамза, Красимир Вълчев и група народни представители на 6 октомври 2023 г.

Повече от три месеца продължиха нашите усилия. Това е първа успешна законова крачка за академичния състав. Предстоят действия за заплатите и на неакадемичния състав, коментира председателят на ВОН проф. Лиляна Вълчева.

Синдикатът настоява от 1 януари тази година възнагражденията на аситентите да станат 2200 лв. Според приетото днес предложение те трябва да са минимум 2500 лева, като ВОН ще се бори да го постигне като втора стъпка за увеличение на заплатите през тази година.

Одобрени бяха и предложенията на ВОН в закона да се запише още, че преподавателите в държавните висши училища вече ще получават заплата не по-ниска от 170% от средната брутна заплата за последната година. Предвижда се още увеличение да има и на стипендиите на докторантите. Те ще получават минимум 125% от минималната работна заплата или 1166,25 лева.

Синдикат „Висше образование и наука“ продължава действията си за отстояване на исканията за по-високи заплати в държавните университети.