ВОН подписа декларация с протестни искания в бургарския университет “Проф. д-р Асен Златаров”

Декларация с протестни искания бе подписана вчера в бургаския университет “Проф. д-р Асен Златаров” в продължение на обявената от Синдикат “Висше образование и наука” протестна готовност заради липсата на държавна политика по доходите за академичния състав.

“Вече в три висши училища се проведоха събрания, имахме внесени декларации и стартира подписка за събиране не само на синдикалните членове, естествено първо на тях и след това на всички наши колеги, работещи в системата. Този процес обхваща ниските доходи и неравенствата изцяло във висшите училища. Искам да подчертая, защото чух акад. Денков да казва, че ще прави анализ на всички с какви доходи разполагат. Добре е да погледне. Той ги има, но още веднъж да погледне, за да види, че неравенствата са най-силно изразени в държавните висши училища”, каза председателят на ВОН проф. Лиляна Вълчева.

Тя обясни, че са необходими 46 млн. лв. за ръст на възнагражденията в държавните висши училища и че в бюджета за тази година няма заложени средства за по-високи заплати на специалисти и изследователи.

„С увеличението на минималната работна заплата, която вече е 933 лева, изостават много заплатите на нашия продукт – хората, които са с образователно-квалификационна степен „Магистър“ и „Бакалавър“.“, каза Вълчева и допълни, че с голям приоритет са и възнагражденията на неакадемичния състав.

Винаги сме в протестна готовност. Минимална заплата за асистент трябва да е 2200 лв., заяви доц. Полина Милушева от бургаския университет “Проф. д-р Асен Златаров”.

“Като главен асистент в университета заплатата е 1810 лв. Положеният трудът е изключително голям и мисля, че заплатата трябва да бъде увеличена”, допълни доц. Моника Обрейкова от Медицинския факултет на университета.