КНСБ в Бургас участва в обсъждането на бюджета на общината за 2024 г.

КНСБ в Бургас участва вчера в публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Бургас за 2024 г. В дискусията се включиха областният координатор Мая Сариева, Петя Чакърова, председател на синдикалната организация в общинската асминистрация, Недко Радев, председател на синдикалната организация в “Бургасбус” ЕООД, д-р Николова от Федерацията на синдикатите в здравеопазването, представители от ОП Транспорт и от сектор Култура.

В Бургас конфедерацията сключи едни от най-добрите Колективни трудови договори в страната в сферата на образованието, културата, социалните дейности, общинска администрация и общинските предприятия.

В частта на делегираните държавни дейности проектобюджетът на Бургас е разработен на базата на заложените параметри в Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година. Определените средства за Община Бургас са в размер на 228 млн. лв., което е с 14.1 % повече спрямо тези за 2023 г. С най-голямо увеличение са средствата за социални дейности – 54%, и за образование – 12,3%.

За финансиране на местни дейности са предвидени 171 млн. лв., от които с източник данъците на гражданите на Бургас са по-малко от половината – 48%. От останалите – 22% са приходи от дейността и услугите на общината и общинските предприятия, 11% са средства за местни дейности от държавата и 19% са заемни средства.

В представянето на бюджета участваха зам.-кметовете Чанка Коралска, Диана Саватева, Станимир Апостолов, Михаил Ненов и Манол Тодоров, както и председателят на местния парламент Михаил Хаджиянев.