Нова синдикална организация на КНСБ бе учредена в Трявна

В Трявна бе учредена нова синдикална организация на КНСБ в Сдружение „Цветница”. Това стана със съдействието на екипа на Регионалния съвет на КНСБ – Габрово и в резултат на установения добър социален диалог с председателя на сдружението Доника Балабанова.

Новата синдикална организация стана част от Независима синдикална федерация „Култура”, която е основен член на КНСБ. За председател бе избрана Теодора Златева.

В следващите седмици синдикатът ще предложи на работодателя проект на Колективен трудов договор и се очаква стартиране на преговорния процес.

Сдружение „Цветница” е организация с нестопанска цел в обществена полза. От 2009 година разработва и управлява проекти, финансирани от ЕС. Основните дейности са насочени към подпомагане на рисковите групи в обществото и популяризиране на българската култура и история. Основен приоритет на сдружението е създаденото през 2020 г. Социално предприятие „Работилница за сувенири и култура”, в което лица в неравностойно положение изработват сувенири, продукти за декор на дома, украси за различни поводи, рекламни и печатни материали, визитки и дипляни.