Обучение по делегираните от държавата дейности се проведе в Дупница

Регионалната структура на КНСБ в гр. Дупница стартира на 16 януари обучение по делегираните от държавата дейности на работещите в сферата на здравеопазването, социално подпомагане и грижи, функция общи държавни служби. Обучението бе на тема „Общински бюджет 2024 г. и стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности“, което се проведе в Панорамната зала, в сградата на Община Дупница.

Лектор беше Гинка Василева, съветник на президента на КНСБ Пламен Димитров по въпросите на държавно делегираните дейности и бе открито от координатора на КНСБ за регион Дупница Тодорка Дамянова.

В обучението взеха участие синдикалните председатели и членове на синдикалните комитети на КНСБ в детските ясли, медицинските сестри от детско и училищно здравеопазване в община Дупница и община Бобов дол, Дома за стари хора Кочериново, от общинска администрация Бобов дол, Дупница, Рила и Кочериново, счетоводители и от Домашен социален патронаж, гр. Дупница.

Обучението беше изключително полезно за синдикалистите, за да знаят как се формират средствата на база Разчетите на единните разходни стандарти за делегираните държавни дейности в Бюджет 2024 г., къде и как се изразходват. Разгледани бяха структурата и основните етапи на Държавния и Общинския бюджет, както и начина на изразходване на субсидиите по функции и дейности за държавно делегираните дейности. По този начин ще се взимат правилни решения при договаряне на клаузите в Колективните трудови договори.