Дискусионен форум “Зелената сделка, справедливият преход и сектор Земеделие” се проведе в Благоевград

На 25 януари в залата на Община Благоевград се проведе дискусионен форум на тема „Зелената сделка, Справедливия преход и сектор Земеделие-Коопериране vs Конфронтация”. Събитието бе открито от Силвия Христова, областен координатор на КНСБ за Благоевград и Валентина Васильонова, председател на Федерация на независимите синдикати от земеделието.

Семинарът започна с приветствие на областния управител на Благоевград Мария Димова и заместник-кмета по образование и бизнес развитие Боряна Шалявска. Темите бяха подбрани в три направления: 1. Зелената сделка и цифровия преход; 2. Земеделие, фермерство, иновации; 3.Възможностите на младите хора днес – реализация чрез учене, подготовка и проактивно гражданство – политики и граждани.

По първата тема –  “Справедливият преход – Зелената сделка и сектор Земеделие – нови стандарти в сектора и в обществото – подготвена ли е работната сила, привлекателен ли е отрасълът за младите хора?” модераторът Валентина Васильонова даде думата на доц. д-р Е. Патарчанова от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград; Наталия Димитрова, отдел Екология, Община Благоевград; Мария Янкулова, Дирекция Бюро по труда, Благоевград; Юлия Коюнджийска, регионално Сдружение „Земеделски стопани”; Силвия Христова, която представи националната образователна кампания на КНСБ и СБУ “Моето първо работно място“; Наталия Андреева от ФНСЗ, която представи Season@Work и Мартин Недев, АУБ, който представи проект “Хранителният отпадък – боклук или съкровище”.

Във втория панел бе обърнато специално внимание на връзката между земеделието, иновациите, образованието и бизнеса. Темата бе “Заедно към по-зелен и устойчив свят – земеделие, иновации, образование, бизнес – триъгълник на знанието”. Участие взеха Мария Рупова, която представи “Земеделие, храни и устойчивост”; доц. д-р Ставрова, преподавател по икономика в ЮЗУ; Станимира Хаджимитова, ЦРУО – RAISE YOUTH; доц. д-р Иван Янчев от ИЖН Костинброд с тема “Екология и животновъдство”; проф. д-р Иван Манолов от АУ Пловдив с тема GOODFOOD – Устойчиви образователни практики; доц. д-р Николай Марков, ИПЖЗ, Троян с презентация “Интелигентно животновъдство” и Мария Сиракова, БИОПАС – БАКИБ.

Водещият на форума Валентина Васильонова закри събитието като предостави думата на младежи от Общински младежки парламент към ЦПЛР Благоевград, които изразиха мнение по обсъжданите теми.