КНСБ в Русе участва в обсъждането на бюджета на общината

Областният координатор на КНСБ в Русе Боянка Димитрова участва активно в обсъждането на проекта на бюджет на общината. Дискусията се проведе на 26 януари.

По време на провеждането ѝ стана ясно, че направените предварително предложения за увеличение на доходите на работещите във функция “Здравеопазване“ – детско и училищно здравеопазване, и функция „Социални дейности“ – домовете за възрастни, за пълнолетни с деменция и увреждания, са приети и ще се получат, считано от 01.01.2024 г.

Поставен бе и въпросът за справедливото разпределение на 32 млн. лева за администрациите за промяна на стандарта, увеличение на възнагражденията и преодоляване на диспропорциите на хора, работещи на сходни позиции.

Отчетен бе отличният социален диалог и допълнителните придобивки, договорени за всички синдикални членове, в процеса на колективното трудово договаряне с ръководството на общината.